Change management consultancy - CITI
14468
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14468,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive,mob-menu-slideout-over

استاندارد مدیریت پروژه  ISO 21500 :

 

از میان استانداردهای مدیریت پروژه ، استاندارد ISO 21500:2012 شناخته شده ترین استاندارد در جهان می باشد. این استاندارد کاملا همسو با PMBOK بوده و دارای 10 حوزه دانشی تقریبا مشابه PMBOK می باشد . استقرار متدولوژی مبتنی بر این استاندار ، بیشتر برای سازمان های کارفرمایی توصیه می شود . سازمانی های پیمانکاری بهتر است مبنای متدولوژی مدیریت پروژه خود را استاندارد  PMBOK قرار دهند مگر اینکه اخذ گواهینامه بین الملی برای سازمانشان اهمیت داشته باشد .

البته این سند دستورالعمل هایی را برای مدیریت پروژه ارائه می دهد. برای هر سازمانی، اعم از دولتی، خصوصی و خیریه، و همچنین برای هر نوع پروژه، صرف نظر از هدف، رویکردهای تحویل، مدل چرخه عمر استفاده شده، پیچیدگی، اندازه، هزینه یا مدت زمان قابل اجرا است.

 

این استاندارد می تواند برای هر رویکرد تحویلی در پروژه   (Delivery approach ) با هر روش یا فرآیندی باشد که متناسب با نوع خروجی‌ها باشد ، مانند رویکردهای پیش‌بینی‌کننده ( Predictive ) ، افزایشی ( incremental, )، تکراری ( iterative ) ، تطبیقی  یا ترکیبی ( adaptive ) ،  یا ترکیبی ( hybrid )  و رویکردهای چابک ( agile approaches ) به کار گرفته شود . 

 

ISO 21500، مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – زمینه و مفاهیم، یک استاندارد اساسی است که راهنمایی های کلی برای استفاده از سری استانداردهای ISO 21500 ارائه می دهد. این یک نمای کلی از مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو و حاکمیت آنها می دهد. این استاندارد اکنون با ISO 21502، مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – راهنمای مدیریت پروژه ملحق شده است که راهنمایی و ساختار را در مدیریت پروژه ها با تمرکز بر مزایا و نتایج، از آغاز تا تکمیل، از جمله نظارت و هدایت مرتبط با پروژه ارائه می دهد. .

 

 

ISO 21502 راهنمایی در مورد شیوه های مختلف مورد نیاز در هر مرحله از چرخه عمر پروژه، از جمله برنامه ریزی و کنترل (مانند رسیدگی به خطرات و مسائل، و کنترل تغییرات) ، و همچنین مدیریت مزایا، تغییرات تجاری و اجتماعی و اطلاعات را ارائه می دهد.

این دو استاندارد بخشی از سری ISO 21500 هستند که شامل موارد زیر نیز می شود:

ISO 21503، مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – راهنمای مدیریت برنامه

ISO 21504، مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – راهنمای مدیریت پورتفولیو

ISO 21505، مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – راهنمای حاکمیت

ISO/TR [1] 21506، مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – واژگان

ISO 21508، مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه و برنامه

ISO 21511، ساختارهای تجزیه کار برای مدیریت پروژه و برنامه

سری ISO 21500 توسط کمیته فنی ISO ISO/TC 258، پروژه، برنامه و مدیریت پورتفولیو، که دبیرخانه آن توسط ANSI، عضو ISO برای ایالات متحده آمریکا برگزار می شود، توسعه یافته است.

 

شرکت سامانه ایده ، بعنوان یک شرکت تخصصی مدیریت پروژه ، از مرحله طراحی و تدوین متدولوژی تا مرحله اخذ گواهینامه ISO21500 و در نهایت عملیاتی کردن و بهبود مستمر آن در کنار مشتریان خود خواهد بود .