Change management consultancy - CITI
14468
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14468,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive,mob-menu-slideout-over

 

From Zero to PMO

 

 Implementation of a Project Management Office

by 

 

SAMAN IDEH 

 

دفتر مدیریت پروژه ، واحدی سازمانی برای مرکزیت دهی و هماهنگی مدیریت پروژه های یک سازمان پروژه محور می باشد . به عبارت دیگر رسالت PMO ، با ایجاد Tools & Technique یکسان برای کلیه پروژه های سازمان آغاز شده و می تواند در طیفی از کارکردهای پشتیبانی نظیر تعیین خط مشی ها ، آموزش ، تهیه نرم افزار ها و سامانه هایی مانند PMIS و تدوین متدولوژی های مبتنی بر استاندارد ها ، مسئولیت داشته و در نهایت و در بالاترین سطح بلوغ ، مدیریت مستقیم و واقعی پروژه ها و مسئولیت پذیری جهت دستیابی به اهداف پروژه ، را نیز شامل گردد . واحد PMO بسته به ماهیت سازمان علاوه بر مدیریت پروژه ها، ممکن است برنامه ها (Program)و با ترکیب آنها ( Portfolio ) را نیز، تحت عنوان P3O پوشش دهد 

دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور به سه شکل میتواند استقرار یابد :

 

الگوی حداقلی – پشتیبانی (Supportive PMO )
  • وظیفه پشتیبانی مدیریت پروژه را بر عهده دارد.
  • بصورت مستقیم در مدیریت پروژه ها مشارکت نمی نماید.
  • در مقابل نتایج عملکردی پروژه ها مسئول و پاسخگو نمی باشد.

 

الگوی حداکثری – مدیریتی (Directive PMO)
  • شامل مدیران پروژه می باشد.
  • وظایف شروع، برنامه ریزی، ساماندهی، مدیریت اجرا، کنترل و اختتام پروژه ها را بر عهده دارد.
  • در مقابل نتایج عملکردی پروژه ها مسئول و پاسخگو است.

 

الگوی میانی – پشتیبانی / نظارتی ( Executive PMO )
  • از نظر آن که دفتر مدیریت پروژه وظایف پشتیبانی مدیران پروژه ها را برعهده دارد، مشابه الگوی حداقلی است.
  • از نظر آن که دفتر مدیریت پروژه وظیفه همیاری به مدیران پروژه در نظارت عالیه بر عملکرد پروژه ها و اتخاذ تصمیم ها را بر عهده می گیرد، مشابه الگوی حداکثری است. 

 

و البته بسته به نیاز سازمان مشتری می توان الگویی ترکیبی نیز ایجاد نموده و بکار گرفته شود.

 

 

 

استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان خود را به کادر مجرب سامان ایده بسپارید