Change management consultancy - CITI
14468
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14468,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive,mob-menu-slideout-over

و اما مختصری در خصوص خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

بر اساس تجربیات ما ، سازمان ها ی مختلف ،  عمدا به سه دلیل خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه را برون سپاری می کنند : 

 

1- اجرای پروژه موضع " کسب وکار " آنها نیست ولی به جهت توسعه کسب و کار خود و یا الزامات دولتی مجبور به تعریف پروژه می شوند ( عمدا سازمان های کارفرمایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ) و در یک سطح حداقلی توقع دارند که مدیریت محدوه ، زمان و هزینه پروژه اشان را توسط یک مرجع تخصصی انجام پذیرفته و گزارشات قابل اتکایی در این خصوص دریافت نمایند .

 

2- سازمان هایی که علی رغم پروژه محور بودند ، تجربه و تخصص لازم را در این مقوله نداشته و معمولا با برون سپاری خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه ، برای یک پروژه جامع خود ، در پی الگو سازی برای پرسنل خود و انتقال دانش فنی از این طریق به آنها هستند .

 

3- سازمان های پروژه محور پیمانکاری ، که مواجهه با کارفرمایان سخت گیر می شوند و معمولا با تقویت پرسنل خود موفق به ارضا توقع کارفرمایان نمی شوند و از این رو به یک مرجع تخصصی که این خدمات را بصورت سیستماتیک انجام می دهد ، روی می آورند .

 

 

 

 

 

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای و در کلاس جهانی که توسط تیم مجرب سامان ایده برای کارفرما های مختلف در انواع پروژه ها بر اساس دستور العمل زیر  انجام پذیرفته است .  

 

 

اگر چه دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه مفهوم واحدی است ،  ارایه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه تا حد زیادی بستگی  به ماهیت سازمان و نقش آن در پروژه دارد . روش برنامه ریزی در یک سازمان کارفرمایی با روش برنامه ریزی در یک شرکت با ماهیت مشاور متفاوت است به همین ترتیب در یک سازمان پیمانکاری و یا سازمانی که نقش مدیر طرح ( MC )  و ... را در پروژه دارد . هنر یک برنامه ریزی حرفه ای بکار گیری دانش برنامه ریزی در Scope of service  سازمان خودش  در تعامل با سایر بازیگران پروژه است . در این بین  ، یکی از سنگین ترین نقش ها در پروژه ، نقش پیمانکار EPC است که در ادامه توضیح مختصری از سبک شرکت سامان ایده در این خصوص آورده شده است . 

 

 

 

1) مديريت محدوده پروژه در سطح EPC Project Scope Management )    ) :

الف – ایجاد  رويه­ ها و مستندات واحد مهندسي (E) به شرح ذيل:

- فرمت استاندارد Master Document Register (MDR)

- استاندارد نمودن  طبقه­بندي نقشه Conceptual Design , Basic Design , Detail Design , Feed , Shop DWGs , As Build , Spec & Data Sheet

- استاندارد نمودن  نحوه متره و برآورد (Material Take off = MTO )

-  استاندارد نمودن رويه  Document Numbering

-  استاندارد نمودن رويه  Document list

-  استاندارد نمون فرمت  ارسال و دريافت مدارک فني ومهندسي ( داخلي و خارجي Transmittals)

-  استاندارد نمودن  طرح دست­گردان مدارک ( Inter Discipline Technical Check = ITC )

-  استاندارد نمودن رويه ساختار مناسب براي واحد کنترل مدارک و داده ( Document Control System = DCC )

- ایجاد  سامانه سيستم کنترل و مدارک و داده­هاي مهندسي (Electronic Document System Management = EDMS)

ب   - ایجاد  رويه­ ها و مستندات واحد تامين و تدارکات (P)  و بررسي فرصت­هاي بهبود احتمالي ساختار و کار آن به شرح  ذيل:

-  استاندارد نمودن  فرمت دريافت اطلاعات و مدارک مهندسي نظيرSpecification & Data Sheet , DWGs,…

-   استاندارد نمودن  رويه درخواست صلاحيت فروشنده و يا پيمانکاران (RFQ) Request For Qualification

- ارزيابي استاندارد بودن رويه درخواست پيشنهاد از پيمانکار دست دومProposal (RFP) Request For

-  استاندارد نمودن  رويه درخواست قيمت از فروشندگان Request For Quotation

-  استاندارد نمودن  رويه­هاي برگزاري مناقصه  Requisitions For Enquiry

-  استاندارد نمودن  رويه درخواست خريد Requisitions For Purchase) PO)

-  استاندارد نمودن  رويه تهيه ليست تامين­کنندگان Vendor List

- استاندارد نمودن  رويه ارزيابي فني تامين­کنندگان Technical Bid Analysis (TBA)

-  استاندارد نمودن  رويه ارزيابي مالي تامين­کنندگان Commercial  Bid Analysis ( CBA)

-  استاندارد نمودن  رويه انتخاب برنده مناقصات Vendor Selection

- استاندارد نمودن  نحوه بازرسي حين ساخت از تامين­کنندگان Inspection

-  استاندارد نمودن  نحوه بازرسي اتمام ساخت از تامين­کنندگان و انبارش Inspection

- استاندارد نمودن  تحويل کالا از تامين­کنندگان Incoterms  

- استاندارد نمودن  نحوه ترخيص کالا و انبارش Custom Clearance

-  استاندارد نمودن  انتخاب نوع قرارداد و Procurement Scope Statement   و مديريت قراردادها در طي اجرا تا تحويل پروژه . (Contract Administration

ج  - ایجاد  رويه­ها و مستندات واحد اجرا (ساخت و نصب) ، (c) به شرح  ذيل:

استاندارد نمودن  رويه تدوين"روش اجرا "در فاز اجرا (Work Attitude )

د  - ايجاد ساختار شکست (Work Breakdown Structure = WBS )  به تفکيک EPC 

- جامع بودن ساختار شکست کار و پوشش تمام کارهاي حياتي پروژه

2)  ایجاد ساختار شکست منابع پروژه در پروژه­هاي  EPC

-  ایجاد ساختار شکست منابع پروژه (Resource Break down Structure = RBS

3) ایجاد  ساختار شکست  هزينه پروژه در پروژه­هاي  EPC:

-  تدوين رويه استاندارد ساختار شکست هزينه پروژه (Cost Break down Structure = CBS

4) ایجاد ساختار شکست  سازماني  پروژه در پروژه­هاي EPC:

- تدوين رويه استاندارد ساختار شکست سازماني پروژه (Organizational  Break down Structure = OBS

5) تدوين زمان­بندي پروژه­هاي EPC:

-  رويه استاندارد تدوين برنامه زمان­بندي حرفه­اي  به روش EPC و محاسبه CPM 

6) ایجاد  رويه مديريت ارتباطات و هماهنگي پروژه بين کارفرما و عوامل مختلف اجراي پروژه (Project Coordination Procedure )

- شناخت ذي­نفعان، درک نيازهاي اطلاعاتي آنها و جلب رضایت ایشان.

7) ایجاد رويه مديريت ريسک پروژه

-  شناسايي، الويت­بندي و مديريت ريسک­هاي پروژه­ها.

8) ایجاد رويه مديريت يکپارچه محدوده، زمان و هزينه پروژه

-  ایجاد رويه مديريت محدوده، رويه ثبت و مديريت تغييرات، ثبت و مديريت دعاوي

-توليد داده از جنس برآورد (Time & Cost Estimation = Planed Time & Planed Cost)

- توليد داده­ها از جنس واقعي و محقق شده (Actual Time & Cost )

-ایجاد رويه مديريت هزينه، برآوردها ، صورت وضعيت­­ها

-  تدوين گزارش پيشرفت پروژه­ها، محاسبه شاخص­ها CPI , SPI  و... ، محاسبه انحرافات، تحليل علل انحرافات، اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه

-  انجام بازنگري محدوده پروژه (Re – plan)  و رويه بازنگري زمان­بندی پروژه (Re – Schedule )

                                                           

 

سامان ایده ، واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شما در پروژه های بزرگ خواهد بود . بدون سعی و خطا برنامه زمانبندی دقیق و گزارشات پیشرفت حرفه ای دریافت کنید . ما را جزو تیم خود در پروژه بدانید . 

 

سامان ایده محل تلاقی دانش و تجربه